Home

Expedice Ohře 14.-17.6.2001

mlha nad řekou a rozespalé holky - prostě romantika

snídáme a balíme

různé varianty soulodí na cestě..

večerní ohníček..

Renkovy baletní kreace a veselý háček

ukázka úspěšných sjezdů Hubertusu při velké vodě..

.. a několik méně úspěšných osamělých vlků :-)

povinná zastávka v Dubině

Mlýn na Ohři nezklamal, i když chyběl Tánin kozáček

další romantické ráno a pohled na ležení